PrestaShop Türkiye

PrestaShop Türkiye Foruma Hoþ Geldiniz.

 1. 718-628-9303   Son Mesaj

  Prestashop'a ait tüm isteklerinizi bu platformda yapabilirsiniz.

  1. PrestaShop'a ait tüm teknik sorunlarýnýzý ve destek isteklerinizi bu platformda yapabilirsiniz.

   Eylemler:

   Forum Ýstatistikleri:

   • Konular: 25
   • Mesajlar: 40
  2. 705-501-5682

   (4 Kiþi Ýçeride)

   PrestaShop'a ait tüm modül istek ve paylaþýmlarýnýzý bu platformda yapabilirsiniz.

   Eylemler:

   Forum Ýstatistikleri:

   • Konular: 188
   • Mesajlar: 380
  3. Tema Ýstek & Paylaþýmlar

   (9 Kiþi Ýçeride)

   PrestaShop'a ait tüm tema istek ve paylaþýmlarýnýzý bu platformda yapabilirsiniz.

   Eylemler:

   Forum Ýstatistikleri:

   • Konular: 427
   • Mesajlar: 479
  4. Dünya'da ve Türkiye'de PrestaShop ile hazýrlanmýþ e-ticaret siteleri

   Eylemler:

   Forum Ýstatistikleri:

   • Konular: 2
   • Mesajlar: 2

Güncel son 10 konu ve mesajlar
Yükleniyor... Yükleniyor... Yeni Mesajlar
Yükleniyor...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yükleniyor...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yükleniyor...
 

Forum'da Neler Oluyor?

Þu An ForumumuzdaÞu An Forumumuzda

Þu Anda 21 Kullanýcý Çevrimiçi. 0 Kayýtlý Ve 21 Misafir

Online Rekorumuz: 454 Üye Ýle 24.Haziran.2018 Tarihinde Saat 18:02 Gerçekleþmiþtir.

PrestaShop Türkiye ÝstatistikleriPrestaShop Türkiye Ýstatistikleri

Konular
642
Mesajlar
901
Üye
95
Aktif Üyeler
51

Son kayýt olan üyemiz hoþ geldiniz, smazlum

Ýkonlar Ve AnlamlarýÝkonlar Ve Anlamlarý

Yeni Okunmamýþ Mesaj Var
Yeni Okunmamýþ Mesaj Var
Yeni Mesaj Yok
Yeni Mesaj Yok
Forum Kategoridir
Forum Kategoridir
Link Baglantýsý
Link Baglantýsý
Hakkýmýzda
Firmamýz; e-ticaret sektöründe hizmet sunmak için 2009 yýlýnda PrestaEticaret olarak Ýzmir’de kurulmuþtur. Kurulduðu tarihten itibaren bireysel ve kurumsal tüm müþterilerin memnuniyetine önem vermiþ, güvenli ve hýzlý çözümler üretmiþtir. 2009 yýlý son çeyreðinde hizmet halkasýný geniþleterek sektör firmalarýna internet danýþmanlýk hizmeti de vermeye baþlamýþtýr. Bu alanda hizmet politikasýný daima müþteri odaklý tutarak ihtiyaca en uygun çözümü saðlamayý hedeflemiþ ve baþarmýþtýr. Diðer e-ticaret ve danýþmanlýk þirketlerinden farklý olarak zamana dayalý bilgi ve tecrübesini müþterileriyle paylaþarak, hizmet standartlarýný zirvede tutmayý ilke edinmiþ bir oluþumdur. Hizmetlerimizden faydalanýn prestijinizi ve satýþlarýnýzý arttýrýn.

Ticari Sitemiz : 2149278512
Ýletiþim
HOUSEMAX MEDYA
Vergi Dairesi: Çiðli
Vergi No: 14837930690
Ataþehir Mh. 8260 sokak NO: 25/A
Çiðli/ÝZMÝR
Telefon: 0(232)-484-00-82
Mobil: 0(541)-484-00-81
Whatsapp: 0(541)-484-00-81
Mail: destek@prestaeticaret.com
Skype: prestashopturkiye
PrestaShop Türkiye WhatsApp Grubu
.