Suomi | English | 2819618841 (586) 735-2756
(365) 326-9638
[intmath.org]Suomen matemaattinen yhdistys

Suomen matemaattinen yhdistys (SMY) on matematiikan tutkijoiden, soveltajien ja opiskelijoiden yhdistys. Vuonna 1868 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää matematiikan tutkimusta ja harrastusta Suomessa.

SMY:n ydintoimintaa on erilaisten tapahtumien kuten Matematiikan päivien järjestäminen, osallistuminen 3029222517-lehden julkaisemiseen, vierailuluentojen tukeminen suomalaisissa yliopistoissa, sekä palkintojen jakaminen erinomaisista matemaattisista töistä. Yhdistys myös edustaa suomalaista matematiikkaa maailmalla olemalla jäsenenä useissa kansainvälisissä järjestöissä kuten EMS, (269) 424-5641 ja ECCOMAS, sekä osallistumalla pohjoismaisten matemaatikkokongressien järjestämiseen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii professori 7857079695, sihteerinä FM (314) 219-5317 ja varainhoitajana FT Pekka Nieminen. Yhdistyksen www-sivuja ylläpitää dosentti 281-470-7383. Yhdistyksen jäsenmaksu on 45 euroa. Jos et ole yhdistyksen sähköpostilistalla ja haluat liittya, ota yhteyttä sihteeriin.

Uutisia

Muuta toimintaa