wydarzenia główna galeria | 14.11.18—30.1.19

Cień wolności — dzieje minionego stulecia przez pryzmat sztuki >>

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—18

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START! >>

844-735-7949 /bip.katowice.eu/jednostki/BWA/