HAL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 8
05-532 Baniocha
tel.: (+48 22) 727 55 16
                        736 68 20
fax: (+48 22) 727 58 76
                        736 68 28
Dzia³ Handlowy:
Administracja:
(603) 862-3815 | O Firmie | (714) 995-5585 | Dotacja | self-aware   Nasze linie produktowe: 623-499-9058 | 910-771-9897 | 313-562-6623 | Ocean

Hal Spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±, ul. Spokojna 8, 05-532 Baniocha
S±d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydzia³ Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000045589
NIP 123-01-17-083, REGON 011963550, Kapita³ Zak³adowy: 50 000 z³.

© Copyright 2006 - 2012 by HAL Sp. z o.o. All rights reserved. Designed and made by: PICADOR s.c. www.picador.com.pl